News

16

Feb.
2014

Đoàn Kết Để Có Chương Trình Song Ngữ Việt-Anh Đầu Tiên tại California


Hiện tại, có trên 50.000 học sinh đang học trong một chương trình song ngữ hai chiều ở hơn 300 trường công lập tại tiểu bang California. Tuy nhiên, vẫn chưa có một chương trình song ngữ có tiếng Việt. Hai tiểu bang Texas và Washington đã thành công phát triển hai chương trình song ngữ Việt-Anh nhưng miền Nam Cali, nơi cư ngụ đồng bào Viêt Nam hải ngoại đông nhất, vẫn chưa có một chương trình song ngữ Việt-Anh. Chúng tôi, ban vận động VELI, một tổ chức cộng đồng dẫn đầu bởi Uỷ Viên Hội Đồng Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Bảo, đã miệt mài suốt gần một năm qua để thúc đẩy học khu thành lập một chương trình song ngữ Việt-Anh đầu tiên tại tiểu bang California. Nếu được Hội Đồng Học Khu Garden Grove chấp thuận, chương trình này sẽ là trương trình thứ ba trong Hoa Kỳ và đầu tiên trong Garden Grove, Quận Cam, và California.

read more

18

April
2013

Vietnamese English Language Immersion Campaign Kicks-Off with Web Launch


The Organizing Committee of the Vietnamese English Language Immersion (VELI) program proudly announces the launch of iViet.org, a website and community forum that will provide information and community support to students, parents, and those interested in VELI’s progress. Both the site and forum will launch April 18th, 2013 and provide the community with relevant information and updates on VELI’s mission to start a dual language immersion program.

read more